УКР
РУС
ENG
Реєстрація
Підтримка онлайн
Цілодобовий Контакт-центр
Всі дзвінки безкоштовні
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» (далі по тексту «Банк») висловлює Вам свою вдячність за проявлену цікавість до продуктів та сервісів, які надаються Банком. Банк з пильністю ставиться до захисту інформації, яка отримується ним у звʼязку з наданням Вам таких банківських сервісів та продуктів, та поважає Ваше право на нерозголошення такої інформації третім особам.

Банк є універсальним банком та надає повний спектр банківських послуг своїм клієнтам. Послуги надаються як шляхом звернення клієнтів до Банку та його відділень, так і шляхом отримання клієнтами можливості дистанційного доступу до рахунків. Окрім того, розвиток ринку надання клієнтам у користування електронних грошей дозволяє здійснювати розрахунки за товари та послуги безготівковим шляхом без відкриття клієнту рахунку (в т.ч. й з використанням систем дистанційного доступу, які дозволяють використання наперед оплачених карток).

Системи дистанційного доступу Банку, такі як Інтернет-Банк (онлайн-банк), Мобільний банк (мобільний додаток), надають можливість нашим клієнтам отримувати інформацію щодо стану рахунку (в т.ч. й наявності електронних грошей), їх переказу, обмін інформацією між Банком та клієнтом, подання клієнтом відповідних заяв до Банку тощо (далі – Сервіси). Для цього клієнту необхідно лише відповідне програмне забезпечення, технічні пристрої (комп’ютер, смартфон, планшет тощо) та доступ до мережі Інтернет.

Для безпечного функціонування таких Сервісів та бажання Банку зробити їх більш зручними та корисними Банк в процесі надання клієнтам банківських послуг (в т.ч. й шляхом використання клієнтами систем дистанційного доступу) збирає, обробляє, використовує та зберігає інформацію про клієнта, перелік якої, мета її використання та підстави отримання якої третіми особами описано нижче.

Отримання доступу до використання Сервісів Банку та їх використання розцінюється Банком як повна згода клієнта (користувача) з положеннями даної Політики конфіденційності.

Банком здійснюється безпека персональної інформації, яка отримується від користувачів Сервісів Банку. У даній Політиці конфіденційності також зазначаються основні заходи, які повинен вчиняти клієнт з метою захисту своїх даних від несанкціонованого отримання доступу до неї третіх осіб. Політика конфіденційності застосовується виключно до інформації, яка була отримана Банком у результаті використання Сервісів Банку клієнтами (користувачами).

1. Перелік інформації про клієнта (користувача), яка отримується, обробляється та зберігається Банком в процесі користування Сервісами, та мета її використання.

Інформація про клієнтів (користувачів Сервісів) збирається Банком виключно в цілях здійснення технічного управління Сервісами, проведення аналізу роботи таких Сервісів з метою їх вдосконалення, покращення зручності їх використання, захисту обробляємої такими Сервісами інформації, для надання клієнтам інформації про можливість отримання додаткових послуг Банку та банківські продукти, які такий клієнт має можливість отримати у Банку, в маркетингових цілях та в інших випадках, передбачених даною Політикою конфіденційності.

Інформація про клієнтів в рамках даної Політики конфіденційності поділяється на дві групи:

а) персональна інформація, яку користувач Сервісу надає самостійно до Банку, в т.ч., але не виключно, при створенні облікового запису, реєстрації, заповнені відповідних електронних форм, в процесі використання Сервісів (прізвище, імʼя, по-батькові, адреса електронної пошти, номер телефону, дата народження, реквізити платіжної або наперед оплаченої картки, інформація щодо проведення маркетингових досліджень, яка запитується у клієнта, з метою встановлення відповідних вподобань такого користувача, тощо);

б) персональна інформація, збір якої здійснюється Банком автоматично у процесі використання клієнтом Сервісів Банку (в т.ч., але не виключно, IP-адресу технічного пристрою (смартфона, планшета тощо), за допомогою якого здійснюється користування Сервісами, модель такого технічного пристрою, версія операційної системи, встановленої на ньому, унікальні ідентифікатори такого пристрою, дані про оператора мобільного звʼязку, дані про місцезнаходження пристрою (тільки з дозволу клієнта), інформація щодо здійснених операцій за допомогою Сервісів: час здійснення операції, сума, тип операції та спосіб її здійснення (через платіжний термінал, інтернет операція тощо), дані про отримувача переказу, мобільний номер телефону третіх осіб при здійсненні переказів коштів на користь мобільних операторів звʼязку за допомогою Сервісів з метою здійснення оплати вартості послуг такого оператора, наданих такій третій особі.

2. Надання інформації про клієнта (користувача) третім особам.

Банк здійснює збирання, обробку, зберігання та розповсюдження (розкриття) інформації відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про захист персональних даних», Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління НБУ №267 від 14.07.2006 року, цієї Політики конфіденційності.

Якщо персональна інформація є банківською таємницею, то Банк надає таку інформацію третім особами тільки у випадках:

  1. наявності на це письмового дозволу клієнта;
  2. на підставі рішення суду;
  3. на запит правоохоронних органів, органів нотаріату, органів державної виконавчої служби, приватних виконавців, податкових органів, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фінансового моніторингу, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, іншим банкам, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, іншим державним органам у порядку та обсягах, передбачених ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
  4. приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Банку відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та банком договорів, за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються діяльності Банку.

Якщо персональна інформація не є банківською таємницею, вона може передаватись третім особам:

- за згодою клієнта;

- без згоди клієнта у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Погодженням з даною Політикою конфіденційності клієнт підтверджує свою згоду на передачу Банком персональних даних, які були отримані Банком в процесі користування клієнтом Сервісами Банку, та які не є банківською таємницею, третім особам, які є афілійованими особами Банку, юридичним особам банківської групи, членом якої є Банк (якщо така має місце), спорідненим особам Банку, учасникам (акціонерам) Банку. При цьому Банк бере на себе зобовʼязання забезпечити дотримання такими особами вимог даної Політики конфіденційності та діючого законодавства.

Інформація, яка не дає можливості встановити особу, якій вона належить (інформація в знеособленому вигляді), може надаватись Банком третім особам без отримання згоди на це від її власників.

3. Зберігання персональної інформації клієнта (користувача).

Банком здійснюються всі можливі заходи для забезпечення безпеки та захисту інформації клієнтів (користувачів) від несанкціонованих спроб доступу до неї, її зміни, розкриття або видалення, а також інших видів неналежного використання. Банком постійно вдосконалюються способи збирання, зберігання та обробки даних, в т.ч. й фізичні заходи безпеки, з метою протистояння несанкціонованому доступу до систем Банку. В Банку розроблено та впроваджено заходи та механізм обмеженого доступу до такої інформації його співробітників, а також контролю її використання. При укладенні договорів з третіми особами, відповідно до умов яких розкриття персональної інформації необхідно для виконання робіт чи надання послуг, Банком встановлюються зобовʼязання таких контрагентів щодо нерозголошення такої інформації, а також зазначаються посилені санкції (штрафи, відшкодування збитків тощо) у разі розголошення такої інформації.

Безпека використання Сервісів Банку також залежить від дотримання користувачем рекомендацій Банку, з якими можна ознайомитись на офіційній сторінці Банку в мережі Інтернет. Користувач зобовʼязаний зберігати дані облікового запису, такі як логін та пароль, від третіх осіб. Користувач зобовʼязується негайно повідомити Банк про будь-які випадки підозри несанкціонованого використання його облікового запису. Використання рекомендацій Банку дозволить забезпечити максимальну безпеку наданої Банку інформації.

4. Зміна Політики конфіденційності.

Банк залишає за собою право в будь-який момент вносити зміни в положення даної Політики конфіденційності. Нова редакція Політики конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет, якщо інше не буде передбачено положеннями нової редакції Політики конфіденційності. Банк наполягає та рекомендує користувачам Сервісів Банку регулярно знайомитись з Політикою конфіденційності з метою отримання актуальної інформації щодо неї.